Biografija

Izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić

dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Diplomirala je 1996. na studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu, 2007. godine doktorirala na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području tehničkih znanosti, grafičke tehnologije. Na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2010. godinu za znanstveno otkriće u području tehničkih znanosti. Dobitnica je Nagrade Nikola Tesla za najbolju hrvatsku inovaciju 2012 godine. Za Inovaciju Infraredizajn dobila je više od 100 prestižnih svjetskih nagrada koje ravnopravno dijeli sa suradnicima.

Zaposlena je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 2002. godine. U dopunskom je radu na Sveučilištu Sjever. Kao vanjski suradnik predaje na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na doktorskom studiju Alma Mater Europaea u Mariboru.

Članica je suradnica Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Članica je Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, Matičnog povjerenstva i Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola. Osnivačica je i članica uredništva časopisa Polytechnic & Design u izdanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Voditeljica je i urednica zbornika stručno-znanstvenog skupa Tiskarstvo i dizajn koji se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Članica je Povjerenstva za izradu nacrta pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju MZO. Članica je Stručnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever. Redoviti je član Hrvatskog dizajnerskog društva.

Sudjelovala je na ukupno deset znanstvenih, stručnih i tehnoloških projekata odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatske zaklade za znanost.

Sa suradnicima ima registrirana četiri patenta u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Aktivno je sudjelovala u razvoju nastavnog plana i programa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, sudjelovala je u stvaranju nastavnog programa Informatičko-računarskog odjela, koncipirala je program smjera Informatički dizajn na stručnom i diplomskom studiju informatike. Uvela je brojne kolegije iz područja dizajna, web dizajna, 3D modeliranja, vizualnog komuniciranja, sigurnosne grafike i inovacija na kojima predaje. Sudjelovala je u pokretanju novog studijskog programa, specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika TVZ-a i kao članica projektnog tima na internacionalizaciji navedenog studijskog programa. U dva mandata bila je voditeljica stručnog studija informatike i u dva mandata pročelnica Informatičko-računarskog odjela TVZ-a.

Citiranost njenih znanstvenih radova vidljiva je u Web of Science® s 27 citata, u Scopusu s 42, a u Google Scholaru s 427 citata.

Autorica je udžbenika Sigurnosna grafika u izdanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Objavila je brojne stručne radove od kojih je značajan broj u suradnji sa studentima TVZ-a. Sudjelovala je na samostalnim izložbama te na skupnim međunarodnim i domaćim žiriranim izložbama iz područja dizajna i inovacija. Organizirala je brojne izložbe studentskih radova u priznatim galerijama Grada Zagreba i inicirala apliciranje studenata i nastavnika na izložbama inovacija u zemlji i svijetu.

U ime TVZ-a vodila projekt u kojem su sudjelovali studenti Informatičkog dizajna Techno Past Techno Future: European Researchers’ Night (TPTF_ERN) Marie S. Curie European Research Night, EU Framework Programme for Research and Innovation 2018. i 2019. godine.

Stalni je sudski vještak za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumente, vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice.