Izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, mag.design

Diplomirala u umjetničkom području, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij dizajna. Doktorirala u tehničkom području, na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti
je član Hrvatskog dizajnerskog društva. Član je suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Stalni sudski vještak za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumente, vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice. Zaposlena je na TVZ-u i na Sveučilištu Sjever.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2010. godinu za izniman doprinos razvoju znanosti za otkriće i tehnologiju upravljanja bojilima i informacijama u vizualnom i bliskom infracrvenom spektru pod zaštićenim nazivom Infraredizajn koju dijeli ravnopravno sa suradnicima. Dobitnica je brojnih svjetskih nagrada u području inovacija.

Objavila je 123 znanstvenih, stručnih i preglednih radova: Autorske knjige (4), poglavlja u knjizi (7), izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (7), znanstveni radovi u drugim časaopisima (48), ostali radovi u drugim časopisima (21), objavljena pozvana predavanja na skupovima (3), znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. (33).

Realizirani su joj brojni autorski dizajnerski radovi dobiveni na natječajima od kojih navodimo:
Serija maraka povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, 1000 marka HP, marke: minerali i stijene, marka povodom 350 godina Sveučilišta u Zagrebu (nagrađena najljepša marka 2019. godine) vizualni identitet KBC Zagreb, Spec. bolnica za plućne bolesti u Zagrebu, HR nacionalni program za sigurnost pacijenata, Zagrebačka liga protiv raka, Udruga melanom, Upravljanje
sportskim objektima grada Zagreba. Dizajnirala je zaštite dokmenata i vrijednosnica.