Izv. Prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, mag.design

Stalni sudski vještak za grafičku tehnologiju,
dizajn, rukopise, dokumente, vrijednosne papire,
novac, slike, kreditne i druge kartice

[email protected]

Diplomirala u umjetničkom području, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij dizajna
Doktorirala u tehničkom području, na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Redoviti je član Hrvatskog dizajnerskog društva
Član je suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
Dobitnica je državne nagrade za znanost u području tehničkih znanosti za znanstveno otkriće
Autorica je brojnih dizajnerskih rješenja u području grafičkog dizajna i dizajna sigurnosne grafike.

Zaposlena je na TVZ-u i na Sveučilištu Sjever.
Prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji ukupno ima objavljeno: autorske knjige (4), poglavlja u knjizi (7), izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (2), znanstveni radovi u drugim časopisima (31), ostali radovi u drugim časopisima (2), objavljena pozvana predavanja na skupovima (1), znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (41), drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (3), radovi u zbornicima skupova bez recenzije (5), sažeci u zbornicima skupova (10), neobjavljena sudjelovanja na skupovima (2), disertacije (1), magistarski radovi (1), druge vrste radova (4), patenti (3).
Na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2010. godinu za izniman doprinos razvoju znanosti za otkriće i tehnologiju upravljanja bojilima i informacijama u vizualnom i bliskom infracrvenom spektru pod zaštićenim nazivom Infraredizajn koju dijeli ravnopravno sa suradnicima.
Dobitnica je brojnih svjetskih nagrada u području inovacija.
Dizajnirala je zaštite dokmenata i vrijednosnica.
Realizirani su joj brojni autorski dizajnerski radovi dobiveni na natječajima od kojih navodimo: 1000 marka HP, marke: minerali i stijene, vizualni identitet KBC Zagreb,
Spec. bolnica za plućne bolesti u Zagrebu, HR nacionalni program za sigurnost pacijenata, Zagrebačka liga protiv raka, Upravljanje sportskim objektima grada Zagreba.